In Alphen aan den Rijn is ruimte voor verschillen

Bekijk onze partners
Scroll

Ervaar jij zelf ook discriminatie of zie je het in je omgeving gebeuren? Melden helpt!

Een actief en betrokken stad koestert en stimuleert initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en anderen die bijdragen aan non-discriminatie, inclusie en actief burgerschap. Wij presenteren uitdagende en inspirerende voorbeelden uit de praktijk en vragen anderen om aan te sluiten. Zet jij je, in het klein of in het groot, in voor een stad waar iedereen telt en ruimte is voor verschillen, laat het weten. Doe goed en deel jouw ervaringen met anderen.

tes

test

Bieb_r

Doe mee

Wij streven naar een gemeente waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn. Doe mee en zet je in voor een veilige en inclusieve stad waarin discriminatie en uitsluiting geen kans krijgt.

01

Deel je ervaring en vertel ons jouw verhaal.

Ervaar jij discriminatie of ongelijke behandeling? Aarzel niet en laat het ons weten!

02

Deel jouw voorstel of idee met ons.

Heb je een voorstel of idee voor verbetering op het gebied van inclusie of discriminatiebestrijding binnen onze gemeente? Laat het ons weten!

03

Meld je aan en doe mee met ons project.

Wil je met jouw organisatie of project een actieve bijdrage leveren aan een veilige en inclusieve gemeente en daarvoor aansluiten bij ons project?

Lokale partners

Stichting iDb bouwt samen met lokale partners in Alphen aan den Rijn aan een veilige en inclusieve stad waar aandacht is voor verschillen en discrimintatie op welke grond dan ook niet wordt geaccepteerd.

Veelgestelde vragen

Wat is het Exclusief voor Inclusief project?


Het Exclusief voor Inclusief project is een initiatief van antidiscriminatiebureau Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding (iDb). Samen met elke deelnemende gemeente wil Stichting iDb het volgende bereiken: 
 

  1. Inwoners hebben toegang tot informatie over activiteiten die binnen hun gemeenten worden uitgevoerd op het gebied van non-discriminatie en inclusie.

  2. Lokale partners die zich bij het programma hebben aangesloten zetten zich in om het project te versterken en te behouden.

  3. Het zichtbaar maken van grote maar ook kleine initiatieven draagt bij aan het beeld dat er vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aan een veilige en inclusieve gemeente, waar actief burgerschap op het gebied van non-discriminatie en inclusie wordt gewaardeerd.

 

Wil je weten welke initiatieven in de andere deelnemende gemeenten worden ontplooid? Bekijk dan onze portalpagina.
 

Wat is inclusie en hoe kan ik meedoen in mijn gemeente?

 

Inclusie betekent letterlijk: insluiting. Bijvoorbeeld een persoon laten deelnemen aan een activiteit en insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

Inclusie betekent dat iedereen in onze samenleving mee kan doen en dat er naar hen wordt geluisterd ongeacht afkomst, religie, nationaliteit, seksuele geaardheid of welke grond dan ook. Dit geldt voor de samenleving als geheel maar ook in kleiner verband; op school, op het werk of bij de sportvereniging. Daarbij mogen onderlinge verschillen best worden benoemd of erkend maar deze verschillen mogen nooit leiden tot achterstelling of buitensluiting.

Een veilige en inclusieve gemeente creëer je samen. Daarom zijn veel partners van Stichting iDb op zoek naar de hulp en ervaringen van inwoners. Bekijk onze lokale verhalen ter inspiratie. Wil jij deel uitmaken van een nieuw verhaal of wil je een goede suggestie met ons delen? Benader ons dan via het contactformulier.

 

Valt mijn voorval onder discriminatie?

 

Discriminatie betekent letterlijk: het maken van onderscheid. We spreken over discriminatie als iemand of een bepaalde groep mensen anders wordt achtergesteld, anders wordt behandeld of wordt uitgesloten op basis van (persoonlijke) kenmerken die er niet toe (mogen) doen.

Het kenmerk waarop iemand gediscrimineerd wordt noemen we een discriminatiegrond. In de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) worden de volgende discriminatiegronden genoemd. Leeftijd – Seksuele gerichtheid – Godsdienst en levensovertuiging – Ras – Geslacht – Nationaliteit – Handicap of chronische ziekte – Politieke overtuiging – Burgerlijke staat – Soort contract (vast of tijdelijk) – Arbeidsduur (fulltime of parttime werk). 

Valt uw klacht onder een van deze gronden? Dan zoeken we samen uit of we het vermoeden van discriminatie voldoende feitelijk kunnen maken, of dat een andere organisatie u beter kan helpen. Ook bij een vermoeden van discriminatie op een niet-wettelijke discriminatiegrond geven we u graag advies. Neem bij twijfel vooral contact met ons op. 

Heeft het zin om discriminatie te melden?

 

Discriminatie melden helpt. Uw melding geeft informatie over hoe vaak discriminatie voorkomt en hoe dit het beste bestreden kan worden. Door melding te maken van uw discriminatie-ervaring helpt u dus mee om discriminatie in de toekomst te voorkomen. 

Stichting iDb is een gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (ADV) die discriminatie bestrijdt. ADV’s behandelen klachten en meldingen van mensen die discriminatie hebben ervaren. ADV’s zijn laagdrempelig en geven onafhankelijke bijstand bij de afwikkeling van klachten. Naast de registratie van en ondersteuning bij uw melding, verzorgen ADV’s ook onderwijs, training en voorlichting. Ook registreren ADV’s eigen waarnemingen uit de regio. 

Elke melding wordt geregistreerd en meegenomen in rapportages over ervaren discriminatie in de regio. Stichting iDb kan meldingen individueel behandelen, maar er wordt ook breder gekeken naar trends en ontwikkelingen op het gebied van discriminatie in de regio. 

Hoe en waar kan ik ervaren discriminatie melden?

 

Een melding kan gedaan worden via discriminatie.nl of bij een van de regionale ADV’s zoals Stichting iDb. U kunt zowel telefonisch, persoonlijk als online een melding doen. Na registratie van de melding wordt samen met u gekeken naar wat er verder nodig is. Soms biedt een ADV alleen een luisterend oor, maar er kan ook geholpen worden met advies, een doorverwijzing, een hoor-en-wederhoorprocedure, bemiddeling of met een aangifte. Zowel mensen die discriminatie of ongelijke behandeling ervaren, als diegenen die er getuige van zijn kunnen een melding maken. 
 

U kunt uw melding ook anoniem doen. Een anonieme melding wordt geregistreerd en meegenomen in rapportages over de ervaren discriminatie in de regio. Bij een anonieme melding bieden we geen verdere ondersteuning. Je kan ook een melding doen voor iemand anders. 

Woont u in de regio Hollands Midden of Haaglanden? Dan kunt u uw melding doen bij Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding. 

www.stichtingidb.nl | 0800-3218686 (09.00 -17.00/ma t/m vr) | klachten@stichtingidb.nl

Als u een melding via de site, mail of app heeft gedaan nemen we binnen twee werkdagen contact met u op.